Strona główna

img-contentZarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku jest samorządowym zakładem budżetowym Miasta Otwocka utworzonym Uchwałą Nr XXI/96/91 Rady Miejskiej w Otwocku z dnia 27 września 1991 r. w sprawie likwidacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

Siedziba Zarządu mieści się w Otwocku przy ul. Wawerskiej 8.

Samorządowy zakład budżetowy wykonuje część zadań własnych gminy w zakresie administrowania budynkami. Obsługa administracyjna, windykacja oraz zadania wynikające z przepisów prawa budowlanego i zamówień publicznych takich jak: konserwacja, bieżące naprawy, usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów i inwestycji (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne).

W administrowaniu znajduje się 356 budynków (dane na dzień 31.12.2015 r.)

Klauzula informacyjna – Ochrona danych osobowych