Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/server616053/ftp/migracja/tanieserwery.pl/domains/zgm-otwock.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/server616053/ftp/migracja/tanieserwery.pl/domains/zgm-otwock.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Warning: Use of undefined constant LANG - assumed 'LANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/server616053/ftp/migracja/tanieserwery.pl/domains/zgm-otwock.pl/public_html/wp-content/themes/zgmotwock/header.php on line 29
class="page-template-default page page-id-7 lang-LANG">

Informacje

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

NIP 5321007385
Regon 013000085

Nr konta bankowego:
02 8001 0005 2001 0007 9921 0001

Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie iod ZGM

Zawiadomienie

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku informuje, że zgodnie z  nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XX/174/16 Rady Miasta Otwocka z 22 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki od 1 marca 2016 r.     ulegają zmianie opłaty za wywóz nieczystości stałych wynosić będą:

  • 20,00 zł miesięcznie na osobę przy zbieraniu odpadów w sposób zmieszany;
  • 13,00 zł miesięcznie na osobę  przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny z podziałem na: surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), szkło i odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów.

 

Apel do mieszkańców

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku apeluje do użytkowników lokali, aby podczas przeglądów kominiarskich pomieszczenia były udostępniane.

W zakresie spraw związanych z lokalami użytkowymi prosimy  kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Miasta Wydziałem Gospodarki Gruntami, Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Środowiska >>>

Jesteś użytkownikiem w mieszkaniowym zasobie gminy Otwock?
Masz problemy z płacenie czynszu w terminie? Sprawdź, co możesz zrobić!

Skorzystaj z możliwości ubiegania się o:

  • rozłożenie zadłużenia na raty;
  • odroczenie terminu płatności;
  • umorzenie części lub całości zadłużenie;
  • uzyskanie dodatku mieszkaniowego;
  • świadczenie z pomocy społecznej;
  • zamianę lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania.

 

Pamiętaj

Jeżeli Twój dług wynosi powyżej 200 zł możesz zostać wpisany do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor.

Brak podjętych działań w celu rozwiązania problemu zadłużenia może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu i skierowaniem sprawy do Sądu.

Zadzwoń o dowiedz się szczegółów

komórka windykacji
Opieka Społeczna
Dodatki mieszkaniowe

tel. 22 779 30 96  w.27
tel. 22 779 36 32
tel. 22 779 20 01 w. 169

 

Druki do pobrania

oświadczenie o osobach zamieszkałych w lokalu