Zamówienia publiczne

Zamówienia ogłaszane na stronie Urzędu Miasta Otwocka >>>

Informacja o wyborze oferty

1. Wykonywanie prac konserwacyjnych

2. Opróżnianie i odbiór nieczystości ciekłych

Ogłoszenia o przetargach

  • Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z usuwaniem awarii instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ujęć wody, pomp ręcznych, i hydroforów na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

         SIWZ ZP

         Umowa

  • Opróżnianie i obiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

          SIWZ2019 wraz z załącznikami