Zamówienia publiczne

Zamówienia ogłaszane na stronie Urzędu Miasta Otwocka >>>

Ogłoszenia o przetargach

  • Opróżnianie i obiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

          SIWZ2019 wraz z załącznikami