Zamówienia publiczne

Zamówienia ogłaszane na stronie Urzędu Miasta Otwocka >>>

Ogłoszenia o przetargach

  • Opróżnianie i obiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości administrowanych przez Zarząd
    Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.


SIWZ 2018
załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty
załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ
projekt umowy nieczystości
załącznik nr 1 do umowy
informacja dla wykonawców