...
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

ZGM w Otwocku

Aktualności

ZGM przygotował kolejne pustostany do zasiedlenia!

Ekipa Remontowa ZGM wykonała remont lokali komunalnych będącymi pustostanami znajdującymi się w Otwocku  przy ulicy Szpitalnej 1, Tadeusza 37/1 oraz Tadeusza 37/2.
Poniżej zdjęcia lokali przeznaczonych do zasiedlenia PRZED i PO wykonaniu remontu.
Dziękujemy Panu Prezydentowi i Radzie Miasta Otwocka za przyznanie środków finansowych, które umożliwiły i umożliwią ZGM wykonanie remontów i modernizacji wielu pustostanów.

Szpitalna 1:

 

Tadeusza 37/1:

 

Tadeusza 37/2:

Pragniemy podzielić się wiadomością, którą otrzymaliśmy od mieszkańców ulicy Moniuszki 20 w Otwocku, wyrażającą wdzięczność za zaangażowanie naszego pracownika – Pana Mariusza Wachnickiego w rozwiązaniu problemów naszych lokatorów:

 „Składamy serdeczne podziękowania dla pana Mariusza Wachnickiego, za pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących, naszego budynku mieszkalnego. Dziękujemy serdecznie za jego cierpliwość do nas, za kulturę osobistą i profesjonalizm z jakim podchodzi do każdego problemu”

Pozytywna informacja zwrotna jest zawsze miłym wyróżnieniem zachęcającym do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej.

Ważna informacja dla mieszkańców!

Od 12 lutego 2024 rdo końca maja 2024 r. w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami na drogach niemal całego kraju, będzie się odbywał ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Załącznik – Pismo do Powiatów

Ważna informacja dla mieszkańców Otwocka!

Od 5 lutego 2024 r. Wydział Nieruchomości (SPRAWY LOKALOWE) Urzędu Miasta Otwocka mieści się w budynku
przy ul. Kruczej 5. Został tam przeniesiony z dotychczasowej siedziby przy ul. Wawerskiej 8 (budynek Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku)

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku informuje o zmianie numerów do zgłaszania awarii:
Instalacje c.o., kanalizacyjne 790 348 756
Elektryczne i gazowe 500 253 700
Pogotowie Gazowe 22 667 30 73 do 78.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2023 roku
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku będzie dostępny dla wszystkich interesantów w godzinach 7:30-13:30


ZARZĄDZENIE NR 20/2023

p.o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji z dnia 6 listopada 2023 roku.
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 20/2023

ZGM likwiduje dzikie wysypiska

Od września br. w Otwocku prowadzona jest akcja likwidacji dzikich wysypisk. W ramach wykonywanych prac porządkowych Grupa Remontowa Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku usunęła odpady z kilkunastu gminnych nieruchomości, na których stoją budynki komunalne administrowane przez ZGM. W najbliższych dniach śmieci sprzątane będą z kolejnych miejskich działek.

W poniedziałek, 23 października z zakresem już wykonanych i planowanych prac zapoznali się miejscy radni, podczas wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń Rady Miasta Otwocka. W wizji terenowej udział wzięli również przedstawiciele UM Otwock – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i zastępca naczelnika Wydziału Nieruchomości.

Prace porządkowe realizowane przez ZGM finansowane są z budżetu miasta Otwocka.

 

W czwartek, 19 października, rozpoczęły się prace remontowe dachów i termomodernizacje budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27 administrowanych przez ZGM w Otwocku. Remont dachu wraz z kominami jest również wykonywany na budynku przy
ul. Marszałkowskiej 31. Wprowadzenia wykonawców na budowę dokonał: p.o. dyrektora ZGM Bartłomiej Kozłowski,
inspektor ds. technicznych Andrzej Szostak i inspektor ds. administracji Piotr Gugała.

Wykonawcy mają 60 dni kalendarzowych na zrealizowanie prac.
Środki na realizację tego zadania na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego przyznała
Rada Miasta Otwocka.
 

 

 

Zakończyły się dzisiejsze indywidualne spotkania dyżurów eksperckich w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, skoncentrowane na kwestiach świadczeń emerytalno-rentowych.

Mieszkańcy mieli okazję osobiście konsultować się z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby uzyskać informacje na temat emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń socjalnych. Takie spotkania umożliwiły głębsze zrozumienie tematyki oraz dostarczyły konkretnych odpowiedzi na indywidualne pytania.

Obecność licznych mieszkańców dowodziła ogromnego zainteresowania i zaangażowania społeczności lokalnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do ekspertów ZUS za ich cenny udział w dzisiejszych spotkaniach.

 

Spotkanie z ekspertami ZUS w ZGM!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Otwocka na spotkanie z ekspertami ZUS w sprawie
świadczeń emerytalno-rentowych.

Spotkanie odbędzie się w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku dnia 23.08.2023 w godzinach 11:00-14:00.

Podczas tego spotkania będziemy mieli okazję spotkać się z doświadczonymi ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy udzielą informacji na temat świadczeń emerytalno-rentowych oraz rejestracji i potwierdzenia profilu PUE. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące prawa do emerytury, renty, zasiłków oraz innych świadczeń socjalnych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, w związku ze stale poszerzającym się zakresem zadań własnych i zleconych przez Miasto Otwock, poszukuje kandydatów na wolne stanowiska pracy:

Pracownik gospodarczy (fizyczny) 

Miejsce pracy: Otwock

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie min. podstawowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy fizycznej,
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań

Do zakresu czynności należeć będzie:

 • wykonywanie prac porządkowych i związanych z utrzymaniem zieleni na terenach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę
  w obrębie czynności wskazanych w zakresie obowiązków pracownika.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie o pracę – pracownik gospodarczy.

 

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

 

OGŁOSZENIE O NABORZE!

Ogłoszenie o naborze osób fizycznych do pracy na stanowisko: pracownik Ekipy Remontowej w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

p.o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, ogłasza nabór na stanowisko pracy w zakresie robót remontowych i wykończeniowych oraz bieżących prac naprawczych w lokalach mieszkalnych Gminy Otwock.

Oferujemy:

 • pracę przy realizacji projektów remontowych – wykończeniowych oraz bieżących napraw lokali mieszkalnych;
 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin po okresie próbnym;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy i współpracę z profesjonalną Grupą Remontową.

Wymagania:

 • wykształcenie min. podstawowe;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • uczciwość i sumienność;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zgłoszenie aplikacyjne – CV, należy złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock
z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie o pracę – ekipa remontowa.

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

 

OFERTA PRACY w ZGM!

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, w związku ze stale poszerzającym się zakresem zadań własnych i zleconych przez Miasto Otwock, aktywnie poszukuje kandydatów na wolne stanowiska pracy – pracownik gospodarczy (fizyczny).

Miejsce pracy: Gmina Otwock

Wymagania podstawowe:

 1. wykształcenie min. podstawowe
 2. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy fizycznej,
 3. odpowiedzialność i dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań

Do zakresu czynności należeć będzie:

 • rekultywacja terenów po nielegalnych składowiskach i wysypiskach odpadów;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenach zielonych własności Gminy Otwock;
 • dbanie o utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów, skwerów, gminnych pasów drogowych oraz przystanków autobusowych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę
  w obrębie czynności wskazanych w zakresie obowiązków pracownika.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie o pracę – pracownik gospodarczy.

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

 

Grupa Remontowo-Porządkowa ZGM wykonuje prace w centrum Otwocka

 

Przed świętami powstanie jadłodzielnia na terenie ZGM!

Rozpoczęła się budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Kochanowskiego w Otwocku!
W planach znajdują się również kolejne remonty pustostanów.

Artykuł z informatora miejskiego Otwock.pl dotyczący naszej pracowitej grupy remontowo-porządkowej ZGM.

Grupa Remontowo-Porządkowa ZGM prowadzi rozładunek drzewek, które zostaną posadzone w centrum Otwocka na terenie po wyburzonej samowoli budowlanej.

 

Pracownicy Grupy Remontowo – Porządkowej ZGM na terenie PSZOK przygotowują do sprzedaży węgiel w workach.

ZGM PROWADZI AKCJĘ ZIMA!

Grupa Remontowo – Porządkowa ZGM cały czas prowadzi odśnieżanie chodników, schodów przy ciągach pieszych, zatoczek parkingowych, dojść do podziemnych przejść dla pieszych, zatoczek autobusowych na terenie Otwocka.

Grupa Remontowo – Porządkowa ZGM kontynuuje prace przy budowie posadzki z płyt chodnikowych i kostki granitowej przy pomniku biało – czerwonej „Iskry” w ulicy Armii Krajowej w Otwocku.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany opłat za media informujemy, iż ZGM podjął działania zmierzające do zabezpieczenia najemców lokali mieszkalnych przed wzrostem cen za energię elektryczną oraz gaz. Troska o interesy społeczności lokalnej przejawia się zawarciem korzystnych umów gwarantujących, lokatorom korzystającym z mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock, ceny za w/w media na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego.

Opłaty dystrybucyjne, abonamentowe wykazane na fakturach nie są opłatami stałymi i będą uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

UWAGA: Szanowni Mieszkańcy Otwocka.

W związku z licznymi interwencjami telefonicznymi w sprawie  podejmowanych przez ZGM w Otwocku czynnościami porządkowymi sprzątania ulicy Kołłątaja w Otwocku  (w dniu dzisiejszym) informuję,
że ZGM nie jest adresatem tych skarg. Podmiotem odpowiedzialnym za nieudogodnienia wywołane pracami porządkowymi i z roznoszącym się kurzem jest Powiat Otwock. Jako ZGM posiadamy podobny sprzęt (zamiatarki), nie mniej jednak – w przeciwieństwie do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku, wykorzystywany jest prawidłowo oraz  zgodnie zasadami użytkowania oraz  instrukcją. Załączony film i zdjęcia, obrazują w jaki sposób pracuje sprzęt ZGM a jak ZDP. Czyste ulice to mniej piasku w oczach mieszkańców podrywanych wiatrem i zmniejszenie zapylenia, mniej zanieczyszczeń budynków
i ich elewacji.

Mam nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa, a Władze Powiatu poczynią kroki w celu wyeliminowania powstałego problemu oraz wydane zostaną odpowiednie dyspozycje dla zapewnienia komfortu mieszkańcom Otwocka.  

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku usuwa skutki spowodowane patologicznym zbieractwem śmieci przez najemcę lokalu.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku informuje,
że deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składa właściciel bądź zarządca budynku.

 

ZGM Rozpoczął modernizację wielu pustostanów!

W ciągu ostatnich dni do pustostanów wprowadzono wykonawców w celu wykonania remontów lokali mieszkalnych administrowanych przez ZGM.
Na zdjęciach poniżej zdjęcia omawianych lokali w obecnym stanie.

Lokal przy ul. Skłodowskiej 11:

Lokal przy ul. Wyspiańskiego 4

Grupa Remontowo – Porządkowa ZGM porządkuje teren OKS

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 24 lutego 2022 roku.
W sprawie zmiany godzin urzędowania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (w likwidacji).

 

Od 01.03.2022 następuje zmiana czasu pracy pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.
Nowe godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-17:30
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-13:30

W załączeniu: Zarządzenie nr 2 2022

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Grupie Remontowo – Budowlanej ZGM.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zaprasza do składania dokumentacji aplikacyjnej na stanowisko pracownika gospodarczego w Grupie Remontowo – Budowlanej ZGM.

Szczegóły: Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego
Termin składania dokumentów 07.03.2022

Ograniczenia w zakresie obsługi interesantów Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-Cov-2

W związku z zagrożeniem pandemicznym bezpośrednia obsługa interesanta zostaje zawieszona do dnia 28 lutego 2022 r.

Obsługa interesanta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez ZGM – po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 22 779 30 96 lub drogą mailową pod adresem sekretariat@zgm-otwock.pl

Szczegóły: Informacja o ograniczeniu w zakresie obsługi interesantów

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 17 grudnia 2021 r.
W sprawie skróconego czasu pracy w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

W dniu 24 grudnia 2021 roku tj. Wigilię przypadającą w piątek ustala się czas pracy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w godzinach od 8:00 do 12:00

W załączeniu: Zarządzenie nr 20_2021

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 17 grudnia 2021 r.
W sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto z dnia 1 stycznia 2022 przypadające w sobotę.

Dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku, w zamian za święto z dnia 1 stycznia 2022 roku przypadające w sobotę.

W załączeniu: Zarządzenie nr 19_2021

Modernizacja lokalu przy ul. Karczewskiej 53 wykonana przez ZGM.

Modernizacja lokalu przy ul. Karczewskiej 12A wykonana przez ZGM.

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 4 listopada 2021 r.
W sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto z dnia 25 grudnia 2021 roku przypadające w sobotę.

Dzień 12 listopada 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.

W załączeniu: Zarządzenie nr 16/2021

Kolejny zmodernizowany lokal – ul. Wierchowa

Modernizacja lokalu na ul. Norwida wykonana przez ZGM.

Pracownicy ZGM zajmujący się pielęgnacją terenów zielonych wokół zabytkowej willi przy ul. Bagatela

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 30 sierpnia 2021 roku. W sprawie zmiany godzin urzędowania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.

 

Od 01.09.2021 następuje zmiana czasu pracy pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.
Nowe godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-17:30
Wtorek, Środa, Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-14:30

W załączeniu: Zarządzenie nr 10 2021

Budowa 70 nowych mieszkań komunalnych

Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe mieszkania komunalne.

Link do postu na Facebooku

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 z dnia 16.04.2021r.

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Likwidacji w Otwocku w sprawie ustalenia dniem 4 czerwca 2021roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Dzień wolny, o którym mowa w zarządzeniu, ustalono w zamian za dzień 1 maja 2021 roku – Święto Pracy.

W załączeniu:  zarządzenie nr 6_2021 w sprawie dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 z dnia 03.12.2020r.

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Likwidacji w Otwocku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników  Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Dzień wolny, o którym mowa w zarządzeniu, ustalono w zamian za dzień 26 grudnia 2020 roku – Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Ustalony dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.

W załączeniu:  Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora ZGM w Otwocku

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 z dnia 27.05.2020r.

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Likwidacji w Otwocku w sprawie ustanowienia dnia 12 czerwca 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Dzień wolny, o którym mowa w zarządzeniu, ustalono w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 roku – Święto Wniebowzięcia NMP.

Ustalony dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.

W załączeniu: Zarządzenie nr 9_2020 Dyrektora ZGM w Otwocku

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) powoła grupę remontową, która m.in. będzie dbała o porządek na terenie nieruchomości ZGM-u, wykonywała prace awaryjne i remontowe. Wszystko po to, żeby poprawić estetykę miasta.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.