e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

ZGM w Otwocku

Awarie

W sprawach awaryjnych dotyczących instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, ujęć wody, pomp ręcznych i hydroforów na nieruchomościach i lokalach  administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku informację (zgłoszenia) przyjmowane są przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 698 797 144

Polub nas na Facebooku!

Aktualności

Zakończyły się dzisiejsze indywidualne spotkania dyżurów eksperckich w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, skoncentrowane na kwestiach świadczeń emerytalno-rentowych.

Mieszkańcy mieli okazję osobiście konsultować się z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby uzyskać informacje na temat emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń socjalnych. Takie spotkania umożliwiły głębsze zrozumienie tematyki oraz dostarczyły konkretnych odpowiedzi na indywidualne pytania.

Obecność licznych mieszkańców dowodziła ogromnego zainteresowania i zaangażowania społeczności lokalnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do ekspertów ZUS za ich cenny udział w dzisiejszych spotkaniach.

 

Spotkanie z ekspertami ZUS w ZGM!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Otwocka na spotkanie z ekspertami ZUS w sprawie
świadczeń emerytalno-rentowych.

Spotkanie odbędzie się w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku dnia 23.08.2023 w godzinach 11:00-14:00.

Podczas tego spotkania będziemy mieli okazję spotkać się z doświadczonymi ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy udzielą informacji na temat świadczeń emerytalno-rentowych oraz rejestracji i potwierdzenia profilu PUE. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące prawa do emerytury, renty, zasiłków oraz innych świadczeń socjalnych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, w związku ze stale poszerzającym się zakresem zadań własnych i zleconych przez Miasto Otwock, poszukuje kandydatów na wolne stanowiska pracy:

Pracownik gospodarczy (fizyczny) 

Miejsce pracy: Otwock

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie min. podstawowe
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy fizycznej,
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań

Do zakresu czynności należeć będzie:

 • wykonywanie prac porządkowych i związanych z utrzymaniem zieleni na terenach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę
  w obrębie czynności wskazanych w zakresie obowiązków pracownika.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej
w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie o pracę – pracownik gospodarczy.

 

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

 

OGŁOSZENIE O NABORZE!

Ogłoszenie o naborze osób fizycznych do pracy na stanowisko: pracownik Ekipy Remontowej w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

p.o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, ogłasza nabór na stanowisko pracy w zakresie robót remontowych i wykończeniowych oraz bieżących prac naprawczych w lokalach mieszkalnych Gminy Otwock.

Oferujemy:

 • pracę przy realizacji projektów remontowych – wykończeniowych oraz bieżących napraw lokali mieszkalnych;
 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin po okresie próbnym;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy i współpracę z profesjonalną Grupą Remontową.

Wymagania:

 • wykształcenie min. podstawowe;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • uczciwość i sumienność;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zgłoszenie aplikacyjne – CV, należy złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock
z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie o pracę – ekipa remontowa.

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

 

OFERTA PRACY w ZGM!

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, w związku ze stale poszerzającym się zakresem zadań własnych i zleconych przez Miasto Otwock, aktywnie poszukuje kandydatów na wolne stanowiska pracy – pracownik gospodarczy (fizyczny).

Miejsce pracy: Gmina Otwock

Wymagania podstawowe:

 1. wykształcenie min. podstawowe
 2. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy fizycznej,
 3. odpowiedzialność i dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie
  w wykonywanie powierzonych zadań

Do zakresu czynności należeć będzie:

 • rekultywacja terenów po nielegalnych składowiskach i wysypiskach odpadów;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenach zielonych własności Gminy Otwock;
 • dbanie o utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów, skwerów, gminnych pasów drogowych oraz przystanków autobusowych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę
  w obrębie czynności wskazanych w zakresie obowiązków pracownika.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05 – 400 Otwock z dopiskiem na kopercie: ogłoszenie o pracę – pracownik gospodarczy.

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

 

Grupa Remontowo-Porządkowa ZGM wykonuje prace w centrum Otwocka

 

Przed świętami powstanie jadłodzielnia na terenie ZGM!

Rozpoczęła się budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Kochanowskiego w Otwocku!
W planach znajdują się również kolejne remonty pustostanów.

Artykuł z informatora miejskiego Otwock.pl dotyczący naszej pracowitej grupy remontowo-porządkowej ZGM.

Grupa Remontowo-Porządkowa ZGM prowadzi rozładunek drzewek, które zostaną posadzone w centrum Otwocka na terenie po wyburzonej samowoli budowlanej.

 

Pracownicy Grupy Remontowo – Porządkowej ZGM na terenie PSZOK przygotowują do sprzedaży węgiel w workach.

ZGM PROWADZI AKCJĘ ZIMA!

Grupa Remontowo – Porządkowa ZGM cały czas prowadzi odśnieżanie chodników, schodów przy ciągach pieszych, zatoczek parkingowych, dojść do podziemnych przejść dla pieszych, zatoczek autobusowych na terenie Otwocka.

Grupa Remontowo – Porządkowa ZGM kontynuuje prace przy budowie posadzki z płyt chodnikowych i kostki granitowej przy pomniku biało – czerwonej „Iskry” w ulicy Armii Krajowej w Otwocku.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmiany opłat za media informujemy, iż ZGM podjął działania zmierzające do zabezpieczenia najemców lokali mieszkalnych przed wzrostem cen za energię elektryczną oraz gaz. Troska o interesy społeczności lokalnej przejawia się zawarciem korzystnych umów gwarantujących, lokatorom korzystającym z mieszkaniowego zasobu Gminy Otwock, ceny za w/w media na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego.

Opłaty dystrybucyjne, abonamentowe wykazane na fakturach nie są opłatami stałymi i będą uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

p.o. Dyrektora ZGM w Otwocku
Bartłomiej Kozłowski

UWAGA: Szanowni Mieszkańcy Otwocka.

W związku z licznymi interwencjami telefonicznymi w sprawie  podejmowanych przez ZGM w Otwocku czynnościami porządkowymi sprzątania ulicy Kołłątaja w Otwocku  (w dniu dzisiejszym) informuję,
że ZGM nie jest adresatem tych skarg. Podmiotem odpowiedzialnym za nieudogodnienia wywołane pracami porządkowymi i z roznoszącym się kurzem jest Powiat Otwock. Jako ZGM posiadamy podobny sprzęt (zamiatarki), nie mniej jednak – w przeciwieństwie do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku, wykorzystywany jest prawidłowo oraz  zgodnie zasadami użytkowania oraz  instrukcją. Załączony film i zdjęcia, obrazują w jaki sposób pracuje sprzęt ZGM a jak ZDP. Czyste ulice to mniej piasku w oczach mieszkańców podrywanych wiatrem i zmniejszenie zapylenia, mniej zanieczyszczeń budynków
i ich elewacji.

Mam nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa, a Władze Powiatu poczynią kroki w celu wyeliminowania powstałego problemu oraz wydane zostaną odpowiednie dyspozycje dla zapewnienia komfortu mieszkańcom Otwocka.  

 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku usuwa skutki spowodowane patologicznym zbieractwem śmieci przez najemcę lokalu.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku informuje,
że deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składa właściciel bądź zarządca budynku.

 

ZGM Rozpoczął modernizację wielu pustostanów!

W ciągu ostatnich dni do pustostanów wprowadzono wykonawców w celu wykonania remontów lokali mieszkalnych administrowanych przez ZGM.
Na zdjęciach poniżej zdjęcia omawianych lokali w obecnym stanie.

Lokal przy ul. Skłodowskiej 11:

Lokal przy ul. Wyspiańskiego 4

Grupa Remontowo – Porządkowa ZGM porządkuje teren OKS

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 24 lutego 2022 roku.
W sprawie zmiany godzin urzędowania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (w likwidacji).

 

Od 01.03.2022 następuje zmiana czasu pracy pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.
Nowe godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-17:30
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-13:30

W załączeniu: Zarządzenie nr 2 2022

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Grupie Remontowo – Budowlanej ZGM.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zaprasza do składania dokumentacji aplikacyjnej na stanowisko pracownika gospodarczego w Grupie Remontowo – Budowlanej ZGM.

Szczegóły: Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego
Termin składania dokumentów 07.03.2022

Ograniczenia w zakresie obsługi interesantów Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-Cov-2

W związku z zagrożeniem pandemicznym bezpośrednia obsługa interesanta zostaje zawieszona do dnia 28 lutego 2022 r.

Obsługa interesanta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez ZGM – po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 22 779 30 96 lub drogą mailową pod adresem sekretariat@zgm-otwock.pl

Szczegóły: Informacja o ograniczeniu w zakresie obsługi interesantów

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 17 grudnia 2021 r.
W sprawie skróconego czasu pracy w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

W dniu 24 grudnia 2021 roku tj. Wigilię przypadającą w piątek ustala się czas pracy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w godzinach od 8:00 do 12:00

W załączeniu: Zarządzenie nr 20_2021

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 17 grudnia 2021 r.
W sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto z dnia 1 stycznia 2022 przypadające w sobotę.

Dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku, w zamian za święto z dnia 1 stycznia 2022 roku przypadające w sobotę.

W załączeniu: Zarządzenie nr 19_2021

Modernizacja lokalu przy ul. Karczewskiej 53 wykonana przez ZGM.

Modernizacja lokalu przy ul. Karczewskiej 12A wykonana przez ZGM.

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 
Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 4 listopada 2021 r.
W sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto z dnia 25 grudnia 2021 roku przypadające w sobotę.

Dzień 12 listopada 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.

W załączeniu: Zarządzenie nr 16/2021

Kolejny zmodernizowany lokal – ul. Wierchowa

Modernizacja lokalu na ul. Norwida wykonana przez ZGM.

Pracownicy ZGM zajmujący się pielęgnacją terenów zielonych wokół zabytkowej willi przy ul. Bagatela

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku z dnia 30 sierpnia 2021 roku. W sprawie zmiany godzin urzędowania Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.

 

Od 01.09.2021 następuje zmiana czasu pracy pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Otwocku.
Nowe godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-17:30
Wtorek, Środa, Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-14:30

W załączeniu: Zarządzenie nr 10 2021

Budowa 70 nowych mieszkań komunalnych

Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe mieszkania komunalne.

Link do postu na Facebooku

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 z dnia 16.04.2021r.

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Likwidacji w Otwocku w sprawie ustalenia dniem 4 czerwca 2021roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Dzień wolny, o którym mowa w zarządzeniu, ustalono w zamian za dzień 1 maja 2021 roku – Święto Pracy.

W załączeniu:  zarządzenie nr 6_2021 w sprawie dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 z dnia 03.12.2020r.

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Likwidacji w Otwocku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników  Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Dzień wolny, o którym mowa w zarządzeniu, ustalono w zamian za dzień 26 grudnia 2020 roku – Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Ustalony dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.

W załączeniu:  Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora ZGM w Otwocku

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 z dnia 27.05.2020r.

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Likwidacji w Otwocku w sprawie ustanowienia dnia 12 czerwca 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Dzień wolny, o którym mowa w zarządzeniu, ustalono w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 roku – Święto Wniebowzięcia NMP.

Ustalony dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień pracy) w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.

W załączeniu: Zarządzenie nr 9_2020 Dyrektora ZGM w Otwocku

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) powoła grupę remontową, która m.in. będzie dbała o porządek na terenie nieruchomości ZGM-u, wykonywała prace awaryjne i remontowe. Wszystko po to, żeby poprawić estetykę miasta.