...
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Administracja

Administracja

Administracja

tel. (22) 779-30-96 lub (22) 779-30-97, wewnętrzny 822

 

Wykaz lokali z podziałem na rejony:

Podział Rejonów

 

Marzena Samulak

Główny Specjalista

 

Artur Kubajek – Rejon I

Inspektor ds. administracji

 

Mariusz Wachnicki – Rejon II

Podinspektor ds. administracji

 

Michał Bąk – Rejon III

Inspektor ds. administracji

 

Piotr Gugała – Rejon IV

Inspektor ds. administracji

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.