e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Administracja

Administracja

Kontakt telefoniczny

tel. (22) 779-30-96 lub (22) 779-30-97, wewnętrzny 22

 

Marzena Samulak

Główny Specjalista

e-mail: msamulak@zgm-otwock.pl

 

Michał Bąk

Referent ds. administracji

e-mail: mbak@zgm-otwock.pl

 

Mariusz Wachnicki

Podinspektor ds. administracji

e-mail: mwachnicki@zgm-otwock.pl