...
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Kadra

Kadra Kierownicza ZGM Otwock

p.o. Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku 
(w przekształceniu)

Bartłomiej Kozłowski

 

Zastępca p.o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku 
(w przekształceniu)

Rafał Rostek

 

Główny Księgowy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
(w przekształceniu)

Róża Kosałka

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.