...
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Nowe komórki lokatorskie

Zostały dostarczono nowe komórki lokatorskie. Decyzje o zakupie zostały podjęte w związku z tym, że dotychczasowa naprawa obecnych przewyższała koszty zakupu nowych.

ZGM będzie sukcesywnie dążył do wymiany starych na nowe. W lokalizacjach gdzie niemożliwe jest przyłączenie budynków komunalnych do sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych WC na zewnątrz.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.