e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Ogłoszenia

Wykaz lokali do remontu na koszt przyszłego najemcy

oferta skierowana do osób posiadających prawo otrzymania od gminy Otwock oferty wynajęcia lokalu oraz dla najemców lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy Otwock, którzy pragną poprzez zamianę  poprawić swoje warunki mieszkaniowe

Wykaz wolnych lokali przewidzianych do remontu na własny koszt przyszłego najemcy 28.05.2020