...
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe ZGM Otwock

Zapytanie ofertowe

Wykonanie instalacji wodnej

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – wykonanie instalacji wodnej 20_05_2024

Termin składania ofert do 23/05/2024 godz. 15.00

Zapytanie ofertowe

Zakup, dostawa do siedziby Zamawiającego i wydanie używanej koparko-ładowarki

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – zakup, dostawa do siedziby Zamawiającego i wydanie używanej koparko-ładowarki 20_05_2024

Termin składania ofert do 27/05/2024 godz. 17.00

Zapytanie ofertowe

przegląd techniczny roczny i 5-cio letni

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – kontrola stanu technicznego 1 i 5 lat

Załącznik nr 2 i 3 – przeglądy stanu technicznego

Załącznik nr 4 – Wykaz obiektów budowlanych

Termin składania ofert do 07/05/2024 godz. 15.00

Protokół z otwarcia ofert:

Protokół z otwarcia ofert – przegląd techniczny roczny i 5-cio letni

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie usług konserwacyjnych wraz z usuwaniem awarii instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, ujęć wody, pomp ręcznych i hydroforów w lokalach administrowanych przez ZGM w Otwocku.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie usług konserwacyjnych – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 06/05/2024 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła 22_03_2024

Modyfikacja zapytania

Modyfikacja zapytania 25_03_2024

Termin składania ofert do 29/03/2024 godz. 13.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Dostarczanie kontenerów przeznaczonych do wywozu odpadów powstałych w wyniku prac interwencyjnych związanych z likwidacją dzikich wysypisk na terenie Miasta Otwocka lub zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Otwock.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Dostarczanie kontenerów – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 21/03/2024 godz. 11.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2024 r.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 04/03/2024 godz. 10.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2024 r.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 20/02/2024 godz. 10.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2024 r.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 02/02/2024 godz. 10.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe sukcesywna dostawa paliw płynnych 17_01_2024

Termin składania ofert do 23/01/2024 godz. 13.00

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert – Sukcesywna dostawa paliw płynnych

Nowy termin składania ofert: do 25/01/2024 godz. 13.00

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania – 23_01_2024

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2024 r.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 22/01/2024 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Oczyszczanie dołów kloacznych

Szczegóły:

Wykaz Robót Oczyszczanie dołów kloacznych 10_01_2024

Termin składania ofert do 15/01/2024 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wykonanie remontu i modernizacji ujęcia wody wraz z przyłączeniem do kanalizacji i wodociągu.

Szczegóły:

Wykaz robót Remont i modernizacja ujecia wody

Termin składania ofert do 13/12/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Remonty wg zaleceń kominiarskich

Szczegóły:

Wykaz robót Remonty wg zaleceń kominiarskich 24_11_2023

Termin składania ofert do 01/12/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 4

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 4 13_11_2023

Termin składania ofert do 16/11/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 3

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 3 13_11_2023

Termin składania ofert do 16/11/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 4

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 4 07_11_2023

Termin składania ofert do 10/11/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 3

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 3 07_11_2023

Termin składania ofert do 10/11/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 4

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 4 02_11_2023

Termin składania ofert do 06/11/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 3

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 3 02_11_2023

Termin składania ofert do 06/11/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 2

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 2 02_11_2023

Termin składania ofert do 06/11/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana źródeł ciepła – część 1

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana źródeł ciepła – część 1 02_11_2023

Termin składania ofert do 06/11/2023 godz. 17.00

Konkurs ofert na wynajem garaży nr 1/2023

Szczegóły:

Konkurs ofert na wynajem garaży nr 1/2023

Termin składania ofert do 31/10/2023 godz. 14.00

Informacja o wyniku

Informacje o wyniku konkursu ofert na wynajem garaży

Roboty dla ZGM dotyczą:

Montaż wkładu kominowego do kotłowni (stal kwasoodporna)

Szczegóły:

Wykaz robót Montaż wkładu kominowego do kotłowni 19_10_2023

Termin składania ofert do 24/10/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Montaż wkładu kominowego do kotłowni (alufol)

Szczegóły:

Wykaz robót Montaż wkładu kominowego do kotłowni (alufol) 13_10_2023

Termin składania ofert do 17/10/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien 12_10_2023

Termin składania ofert do 17/10/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana rynien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana rynien 12_10_2023

Termin składania ofert do 18/10/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wykonanie elektrycznego ogrzewania lokalu

Szczegóły:

Wykaz robót Wykonanie elektrycznego ogrzewania lokalu 12_10_2023

Termin składania ofert do 18/10/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Montaż wkładu kominowego do kotłowni (alufol)

Szczegóły:

Wykaz robót Montaż wkładu kominowego do kotłowni (alufol) 10_10_2023

Termin składania ofert do 12/10/2023 godz. 15.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wymiana źródeł ciepła w 12 lokalach komunalnych administrowanych przez ZGM w Otwocku, w podziale na 2 części.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wymiana źródeł ciepła – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 24/10/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Przygotowanie pustostanu do zasiedlenia wraz z ogrzewaniem

Szczegóły:

Wykaz robót Przygotowanie pustostanu do zasiedlenia wraz z ogrzewaniem 29_09_2023

Termin składania ofert do 04/10/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien 19_09_2023

Termin składania ofert do 25/09/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi 19_09_2023

Termin składania ofert do 25/09/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wykonanie ogrzewania lokalu elektrycznie

Szczegóły:

Wykaz robót Wykonanie ogrzewania lokalu elektrycznie 19_09_2023

Termin składania ofert do 25/09/2023 godz. 17.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27, w podziale na 2 części

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Modernizacja elewacji budynków – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 29/09/2023 godz. 10.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wymiana źródeł ciepła w 16 lokalach komunalnych administrowanych przez ZGM w Otwocku, w podziale na 3 części.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wymiana źródeł ciepła – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 28/09/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Naprawa zerwanej podłogi

Szczegóły:

Wykaz robót Naprawa zerwanej podłogi 25_08_2023

Termin składania ofert do 30/08/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okna

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okna 22_08_2023

Termin składania ofert do 28/08/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wykonanie ogrzewania lokalu elektrycznie

Szczegóły:

Wykaz robót Wykonanie ogrzewania lokalu elektrycznie 22_08_2023

Termin składania ofert do 28/08/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie 09_08_2023

Termin składania ofert do 14/08/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien 09_08_2023

Termin składania ofert do 14/08/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana grzejników na promiennikowe oraz sprawdzenie instalacji, pomiary

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana grzejników 09_08_2023

Termin składania ofert do 14/08/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi 09_08_2023

Termin składania ofert do 14/08/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien 03_08_2023

Termin składania ofert do 08/08/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Montaż nowego pionu kanalizacyjnego wraz z doposażeniem w WC

Szczegóły:

Wykaz robót Montaż pionu kanalizacyjnego wraz z doposażeniem w WC 01_08_2023

Termin składania ofert do 04/08/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Naprawa dachu, elewacji i pomieszczeń w budynku po akcji gaśniczej

Szczegóły:

Wykaz robót Naprawa dachu elewacji i pomieszczeń w budynku po akcji gaśniczej 27_07_2023

Termin składania ofert do 02/08/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi i okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi i okien 27_07_2023

Termin składania ofert do 02/08/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana uszkodzonych elementów kotłowni

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana uszkodzonych elementów kotłowni 17_07_2023

Termin składania ofert do 19/07/2023 godz. 15.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja 5 lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM, w podziale na 5 części

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Modernizacja 5 lokali – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 24/07/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie 10_07_2023

Termin składania ofert do 17/07/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Montaż nowego pionu kanalizacyjnego wraz z doposażeniem w WC

Szczegóły:

Wykaz robót Montaż nowego pionu kanalizacyjnego wraz z doposażeniem w WC 10_07_2023

Termin składania ofert do 17/07/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie 28_06_2023 – 2

Termin składania ofert do 03/07/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie 28_06_2023 – 1

Termin składania ofert do 03/07/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stolarki drzwiowej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stolarki drzwiowej 22_06_2023

Termin składania ofert do 28/06/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien i drzwi

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien i drzwi 22_06_2023

Termin składania ofert do 28/06/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana linii WLZ / Wymiana instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana linii WLZ, Wymiana instalacji elektrycznej 22_06_2023

Termin składania ofert do 28/06/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie / Montaż pionu kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie, Montaż pionu kanalizacyjnego 22_06_2023

Termin składania ofert do 28/06/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie 22_06_2023

Termin składania ofert do 28/06/2023 godz. 15.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego oraz przygotowanie do pracy 2 szt. (dwóch sztuk) fabrycznie nowych kosiarek spalinowych

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – zakup, dostawa oraz przygotowanie do pracy 2 kosiarek spalinowych 29_05_2023

Termin składania ofert do 02/06/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stolarki drzwiowej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stolarki drzwiowej 22_05_2023

Termin składania ofert do 29/05/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana desek podłogowych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana desek podłogowych 24_04_2023

Termin składania ofert do 05/05/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana pionu kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana pionu kanalizacyjnego 24_04_2023

Termin składania ofert do 05/05/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku 24_04_2023

Termin składania ofert do 05/05/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stolarki drzwiowej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stolarki drzwiowej 21_04_2023

Termin składania ofert do 28/04/2023 godz. 13.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja 2 lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM, w podziale na 2 części

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Modernizacja 2 lokali – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 05/05/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie 19_04_2023

Termin składania ofert do 24/04/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana podłogi w pom. WC

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana podłogi w pom WC

Termin składania ofert do 12/04/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi i okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi i okien

Termin składania ofert do 12/04/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Czyszczenie rynien i rur spustowych oraz połaci dachowych

Szczegóły:

Wykaz robót Czyszczenie rynien i rur spustowych oraz połaci dachowych

Termin składania ofert do 12/04/2023 godz. 15.00

Zestawienie ofert:

Zestawienie ofert 17_04_2023

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego

Termin składania ofert do 04/04/2023 godz. 15.00

Protokół z otwarcia ofert:

Protokół z otwarcia ofert – przeglądy roczne – 2023 04

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi i okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi i okien

Termin składania ofert do 03/04/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana podłogi w pom. WC

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana podłogi w pom WC

Termin składania ofert do 29/03/2023 godz. 15.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja 2 lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM, w podziale na 2 części

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Modernizacja 2 lokali – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 04/04/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana złącza skrzynki licznikowej linii WLZ oraz instalacji

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana złącza skrzynki licznikowej linii WLZ oraz instalacji

Termin składania ofert do 27/03/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi zewnętrznych

Termin składania ofert do 27/03/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi

Termin składania ofert do 27/03/2023 godz. 17.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien

Termin składania ofert do 27/03/2023 godz. 17.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe sukcesywna dostawa paliw płynnych

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 i 2

Projekt umowy – załącznik nr 3

Termin składania ofert do 24/03/2023 godz. 13.00

Dostawa paliw – odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dostawa paliw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty – dostawa paliw

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie i budowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie i budowlane

Termin składania ofert do 10/03/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty elektryczne

Termin składania ofert do 09/03/2023 godz. 15.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja 2 lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM, w podziale na 2 części

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Modernizacja 2 lokali – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 17/03/2023 godz. 10.00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wykonanie zasilania lokalu

Szczegóły:

Wykaz robót Wykonanie zasilania lokalu

Termin składania ofert do 02/03/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi zewnętrznych

Termin składania ofert do 01/03/2023 godz. 15.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą używanego samochodu dostawczego.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe używany samochód dostawczy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Termin składania ofert do 23/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie, naprawa kominów, wymiana rynny

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie naprawa kominow wymiana rynny

Termin składania ofert do 22/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Zabezpieczenie stropów werand i balkonu

Szczegóły:

Wykaz robót Zabezpieczenie stropów werand i balkonu

Termin składania ofert do 22/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stojaka dachowego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stojaka dachowego

Termin składania ofert do 22/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Szczegóły:

Wykaz robót Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Termin składania ofert do 21/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stojaka dachowego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stojaka dachowego

Termin składania ofert do 16/02/2023 godz. 11.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Szczegóły:

Wykaz robót Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Termin składania ofert do 14/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana przewodu napowietrznego zasilającego oraz skrzynki licznikowej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana przewodu napowietrznego zasilającego oraz skrzynki licznikowej

Termin składania ofert do 10/02/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stojaka dachowego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stojaka dachowego

Termin składania ofert do 10/02/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana zaworu w lokalu

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana zaworu w lokalu

Termin składania ofert do 07/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi

Szczegóły:

Wymiana drzwi 1

Wymiana drzwi 2

Wymiana drzwi 3

Wymiana drzwi 4

Wymiana drzwi 5

Termin składania ofert do 07/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wymiana okien 1

Wymiana okien 2

Wymiana okien 3

Wymiana okien 4

Wymiana okien 5

Termin składania ofert do 07/02/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Naprawa uszkodzonego sufitu

Szczegóły:

Wykaz robót Naprawa uszkodzonego sufitu

Termin składania ofert do 31/01/2023 godz. 15.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Naprawa stropu

Szczegóły:

Wykaz robót Naprawa stropu

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Szczegóły:

Wykaz robót Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wzmocnienie mocowania włazu

Szczegóły:

Wykaz robót Wzmocnienie mocowania włazu

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana zaworu w lokalu

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana zaworu w lokalu

Termin składania ofert do 25/01/2023 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi zewnętrznych

Termin składania ofert do 25/01/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stolarki okiennej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stolarki okiennej

Termin składania ofert do 24/01/2023 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty budowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty budowlane

Termin składania ofert do 24/01/2023 godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z usuwaniem awarii instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, ujęć wody, pomp ręcznych i hydroforów na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie prac konserwacyjnych – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w 2023 r.

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia:

Wykonywanie usług kominiarskich – odnośnik do platformy e-zamówienia

Termin składania ofert do 27/01/2023 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert do 10/01/2023 godz. 11.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty budowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty budowlane

Termin składania ofert do 09/01/2023 godz. 11.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Termin składania ofert do 30/12/2022 godz. 8.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana zaworu w lokalu

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana zaworu w lokalu

Termin składania ofert do 15/12/2022 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup materiałów

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Zakup materiałów

Termin składania ofert do 15/12/2022 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Szczegóły:

Wykaz robót Oczyszczenie piwnicy po zalaniu fekaliami

Termin składania ofert do 07/12/2022 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup materiałów

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Zakup materiałów

Termin składania ofert do 07/12/2022 godz. 10.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup materiałów

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Zakup materiałów

Termin składania ofert do 05/12/2022 godz. 10.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Usługi kominiarskie

Szczegóły:

Zaproszenie do składania ofert Usługi kominiarskie

Termin składania ofert do 05/12/2022 godz. 10.00

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu Zaproszenia do składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonanie prac konserwacyjnych wraz z usunięciem awarii instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, ujęć wody, pomp ręcznych i hydroforów na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia Wykonanie prac konserwacyjnych

Odnośnik do platformy EZamówienia

Termin składania ofert do 05/12/2022 godz. 12.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielieniu zamówienia publicznego

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie i ogolnobudowlane

Termin składania ofert do 22/11/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi i okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi i okien

Termin składania ofert do 22/11/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty elektryczne

Termin składania ofert do 18/11/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 10/11/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie i ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 08/11/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi i okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi i okien

Termin składania ofert: 08/11/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Przeniesienie i montaż pieca

Szczegóły:

Wykaz robót Przeniesienie i montaż pieca

Termin składania ofert: 31/10/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty budowlano-elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty budowlano-elektryczne

Termin składania ofert: 21/10/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty budowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty budowlane

Termin składania ofert: 17/10/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 17/10/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana stolarki okiennej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana stolarki okiennej

Termin składania ofert: 17/10/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 17/10/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert: 25/10/2022 godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty modernizacja instalacji elektrycznej

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 29/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 26/09/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi/stolarki okiennej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi/stolarki okiennej

Termin składania ofert: 15/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 14/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 12/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Zmiana sposobu ogrzewania

Szczegóły:

Wykaz robót Zmiana sposobu ogrzewania

Termin składania ofert: 09/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana rynien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana rynien

Termin składania ofert: 08/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 02/09/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 29/08/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 25/08/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Remont schodów betonowych

Szczegóły:

Wykaz robót Remont schodów betonowych

Termin składania ofert: 25/08/2022 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonania czyszczenia rynien i rur spustowych w budynkach będących w zasobie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Wykonanie czyszczenia rynien i rur spustowych

Termin składania ofert: 11/07/2022 godz. 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie czyszczenia rynien i rur spustowych

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 11/07/2022 godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty dekarskie w budynku administrowanym przez ZGM przy ul. Niemcewicza 2 Otwock

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert: 12/07/2022 godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 27/06/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 20/06/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej/Zmiana sposobu ogrzewania

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej/Zmiana sposobu ogrzewania

Termin składania ofert: 30/05/2022 godz. 16.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 30/05/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wykonanie nowego ujęcia pod studnię podwórzową

Szczegóły:

Wykaz robót Wykonanie nowego ujęcia pod studnie podwórzową

Termin składania ofert: 27/05/2022 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 27/05/2022 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 27/05/2022 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 24/05/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej/Zmiana sposobu ogrzewania

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej/Zmiana sposobu ogrzewania

Termin składania ofert: 24/05/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 20/05/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 17/05/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie/Remont klatki schodowej

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie/Remont klatki schodowej

Termin składania ofert: 16/05/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 16/05/2022 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego

Termin składania ofert: 13/05/2022 godz. 13.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 04/05/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana przykanaliku

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana przykanaliku

Termin składania ofert: 29/04/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie/Wymiana rynien

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie/Wymiana rynien

Termin składania ofert: 29/04/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda  Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock – Fromczyn w Otwocku.

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia zagospodarowanie zielenią

PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI_7_Rondo Żołnierzy AK

ZAŁ. NR 1_KONCEPCJA NASADZEŃ ROŚLINNYCH_7_Rondo Żołnierzy AK

ZAŁ. NR 2_PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI_7

Załącznik oferty – SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA_PW_7_Rondo Żołnierzy AK

Termin składania ofert: 02/05/2022 godz. 12.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Szczegóły: Unieważnienie postępowania

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 25/04/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 25/04/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana przykanaliku

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana przykanaliku

Termin składania ofert: 22/04/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

Szczegóły:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert: 20/04/2022 godz. 12.00

Informacja o zestawieniu ofert

Szczegóły: Zestawienie ofert modernizacja lokali

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty budowlane/hydrauliczne/elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty budowlane/hydrauliczne/elektryczne

Termin składania ofert: 05/04/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 31/03/2022 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Modernizacji infrastruktury odwodnieniowej na terenie dróg w Otwocku.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe modernizacja infrastruktury odwodnieniowej na terenie dróg w Otwocku

Termin składania ofert: 30/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne/elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne/elektryczne

Termin składania ofert: 24/03/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

Szczegóły:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert: 30/03/2022 godz. 12.00

Informacja o zestawieniu ofert

Szczegóły: Zestawienie ofert modernizacja lokali

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 18/03/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia

Termin składania ofert: 17/03/2022 godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie usług kominiarskich

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 11/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 07/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien/wymiana drzwi

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien/wymiana drzwi

Termin składania ofert: 07/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty elektryczne/Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty elektryczne/Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 04/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty budowlane/roboty hydraulicznie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty budowlane/Roboty hydrauliczne 01.03.2022

Termin składania ofert: 04/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Prace elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Prace elektryczne

Termin składania ofert: 03/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi zewnetrznych

Termin składania ofert: 03/03/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane/elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane/elektryczne

Termin składania ofert: 24/02/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia

Termin składania ofert: 25/02/2022 godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie usług kominiarskich

Informacja o unieważnieniu oferty

Szczegóły: Unieważnienie oferty

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 18/02/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty hydrauliczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty hydrauliczne

Termin składania ofert: 14/02/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 14/02/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

Szczegóły:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_CZ_1

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA_CZ_2

Termin składania ofert: 15/02/2022 godz. 12.00

Informacja o zestawieniu ofert

Szczegóły: Zestawienie ofert modernizacja lokali

Roboty dla ZGM dotyczą:

Przegląd pieców akumulacyjnych i wykonanie ich sterowania

Szczegóły:

Przegląd pieców akumulacyjnych i wykonanie ich sterowania

Termin składania ofert: 03/02/2022 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Zmiana sposobu ogrzewania na elektryczne

Szczegóły:

wykaz robót_zmiana sposobu ogrzewania_branża elektryczna

Termin składania ofert: 04/02/2022 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

Wykonanie usług kominiarskich

Termin składania ofert: 02/02/2022 godz. 14.30

Informacja o unieważnieniu oferty

Szczegóły: Informacja o unieważnieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonanie prac konserwacyjnych wraz z usuwaniem awarii instalacji c.o. , wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, ujęć wody, pomp ręcznych i hydroforów na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia

Termin składania ofert 02/02/2022r. godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty elektryczne

Termin składania ofert: 19/01/2022 godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/556980

Termin składania ofert: 20/01/2022 godz. 10.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 17/01/2022 godz. 12.00

Informacja o zestawieniu ofert:

Szczegóły: Zestawienie ofert roboty ogólnobudowlane

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien

Termin składania ofert: 17/01/2022 godz. 12.00

Informacja o zestawieniu ofert:

Szczegóły: Zestawienie ofert wymiana okien

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi

Termin składania ofert: 17/01/2022 godz. 12.00

Informacja o zestawieniu ofert:

Szczegóły: Zestawienie ofert wymiana drzwi

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty elektryczne

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty elektryczne

Termin składania ofert: 12/01/2022 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana przykanalika

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana przykanalika

Termin składania ofert: 10/01/2022 godz. 12.00

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.