e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97
e-mail: sekretariat@zgm-otwock.pl
tel: (22) 779-30-96 tel: (22) 779-30-97

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe ZGM Otwock

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana złączy w pionach zasilających

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana złączy w pionach zasilających

Termin składania ofert: 10/12/2021 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych to realizacji inwestycji polegającej na odwodnieniu dróg powiatowych w Otwocku t.j. ul. Matejki, Filipowicza, Kołłątaja, Warszawska, Andriollego/Sosnowa

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji

Termin składania ofert: 10/12/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana drzwi zewnętrznych Szkolna 6

Termin składania ofert: 02/12/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Remont pomieszczeń

Szczegóły:

Wykaz robót Remont pomieszczeń Andriollego 24

Termin składania ofert: 02/12/2021 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą używanych samochodów dostawczego i osobowego w celu doposażenia grupy remontowej ZGM.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe zakup używanych samochodów

Termin składania ofert: 06/12/2021 godz. 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej Piłsudskiego 16

Termin składania ofert: 29/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej Dłuskiego 1

Termin składania ofert: 29/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana pionu kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana pionu kanalizacyjnego

Termin składania ofert: 24/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Przyłączenie kotła elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót Przyłączenie kotła elektrycznego

Termin składania ofert: 24/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Termin składania ofert: 24/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 19/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Przyłączenie kotła elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót Przyłączenie kotła elektrycznego

Termin składania ofert: 18/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana przykanalika budynku do studni kanalizacyjnej

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana przykanalika budynku do studni kanalizacyjnej

Termin składania ofert: 18/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Termin składania ofert: 15/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana pionu kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana pionu

Termin składania ofert: 15/11/2021 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Wykonania czyszczenia rynien i rur spustowych w budynkach będących w zasobie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe czyszczenie rynien i rur

Termin składania ofert: 15/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 05/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót Roboty dekarskie

Termin składania ofert: 05/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana okien

Termin składania ofert: 05/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót Uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu nr 4

Termin składania ofert: 02/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 02/11/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana pionu kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana pionu kanalizacyjnego

Termin składania ofert: 02/11/2021 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą używanych samochodów dostawczego i osobowego w celu doposażenia grupy remontowej ZGM.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe zakup używanych samochodów

Termin składania ofert: 03/11/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana pionu kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz Robót Wymiana pionu kanalizacyjnego

Termin składania ofert: 28/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej klatki schodowej

Szczegóły:

Wykaz robót Modernizacja instalacji elektrycznej klatki schodowej

Termin składania ofert: 27/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót Uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu nr 4

Termin składania ofert: 26/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana złącza napowietrznego

Szczegóły:

Wykaz robót Wymiana złącza napowietrznego

Termin składania ofert: 26/10/2021 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą używanych samochodów dostawczego i osobowego w celu doposażenia grupy remontowej ZGM.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe zakup wraz z dostawą używanych samochodów

Termin składania ofert: 17/10/2021 godz. 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu oferty:

Szczegóły: Unieważnienie oferty na zakup używanych samochodów dostawczych i osobowych

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja instalacji elektrycznej ul. Zielona

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana złącza

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana złącza

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja instalacji elektrycznej ul. Mazowiecka

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana opraw na LED na klatce schodowej i piwnicy budynku mieszkalnego

Szczegóły:

Wymiana opraw na LED na klatce schodowej i piwnicy budynku mieszkalnego

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana złącza napowietrznego

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana złącza napowietrznego

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Uzupełnienie okablowania elektrycznego

Szczegóły:

Wykaz robót uzupełnienie okablowania elektrycznego w lokalu 4

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Zmiana lokalizacji pieca akumulacyjnego wraz z zasilaniem, sterowaniem oraz ochroną p.poż

Szczegóły:

Wykaz robót zmiana lokalizacji pieca akumulacyjnego

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja instalacji elektrycznej ul. Czecha

Termin składania ofert: 14/10/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 13/10/2021 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 11/10/2021r. godz. 12.00

Informacja o unieważnieniu oferty:

Szczegóły: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 28/09/2021 godz. 14.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą używanych samochodów dostawczego i osobowego w celu doposażenia grupy remontowej ZGM.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe zakup wraz z dostawą używanych samochodów

Termin składania ofert: 28/09/2021 godz. 14.00

Informacja o unieważnieniu oferty

Szczegóły: Unieważnienie oferty na zakup używanych samochodów dostawczych i osobowych

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane

Szczegóły:

Wykaz robót roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert: 21/09/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 21/09/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych i okien

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana drzwi zewnętrznych i okien

Termin składania ofert: 21/09/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja kotłowni gazowej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja kotłowni gazowej

Termin składania ofert: 20/09/2021 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Zakup wraz z dostawą używanych samochodów dostawczego i osobowego w celu doposażenia grupy remontowej ZGM.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe Zakup wraz z dostawą używanych samochodów

Termin składania ofert: 20/09/2021 godz. 14.00

Informacja o unieważnieniu oferty

Szczegóły: Unieważnienie oferty na zakup używanych samochodów dostawczych i osobowych

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana podejścia kanalizacyjnego

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana podejścia kanalizacyjnego

Termin składania ofert: 16/09/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 16/09/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana złącza

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana złącza

Termin składania ofert: 16/09/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 14/09/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 10/09/2021 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 16/09/2021r. godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Szczegóły:

Wykaz robót modernizacja instalacji elektrycznej

Termin składania ofert: 08/09/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Ocieplenie elewacji

Szczegóły:

Wykaz robót ocieplenie elewacji

Termin składania ofert: 06/09/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 02/09/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 02/09/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Modernizacja kotłowni

Szczegóły:

Wykaz robót

Termin składania ofert: 02/09/2021 godz. 12.00

Zapytanie ofertowe Dotyczy:

Czyszczenia rynien i rur spustowych w budynkach będących w zasobie ZGM Otwock

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe czyszczenie rynien i rur spustowych

Termin składania ofert: 27/08/2021 godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 26/08/2021 godz. 12.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówienia modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administowanych przez ZGM pdf

Termin składania ofert 01.09.2021r. godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu

Szczegóły: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych i okien

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana drzwi zewnętrznych i okien

Termin składania ofert: 24/08/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie

Termin składania ofert: 24/08/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie Wawerska

Termin składania ofert: 19/08/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych i okien

Szczegóły:

Wykaz robót wymiana drzwi zewnetrznych i okien

Termin składania ofert: 13/08/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót roboty dekarskie Cieszyńska

Termin składania ofert: 13/08/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty ogólnobudowlane – elewacja

Szczegóły:

Wykaz robót roboty ogólnobudowlane elewacja Poniatowskiego

Termin składania ofert: 13/08/2021 godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły:

Wykaz robót ul. Reymonta 61

 Wykaz robót Wierchowa 9, Zaciszna 30a,Zaciszna 26 lok. 10, Kubusia Puchatka 38, Mickiewicza 35.Pusta 2, Piłsudskiego 22

Wykaz robót 02.08.2021 roboty dekarskie ul. Cieszyńska 7

Wykaz robót 03.08.2021 wymiana drzwi zewnetrznych i okien

Termin składania ofert: odpowiednio dla wykazu robót z datą 02.08.2021 – 05/08/2021 godz. 12.00, wykaz robót z datą 03.08.2021 termin składania ofert 06.08. 2021 godz. 12:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły:

Specyfikacja warunków zamówiwenia Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Specyfikacja warunków zamówienia modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.pdf_2

Termin składania ofert 16.08.2021r. godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana drzwi zewnętrznych i okien

Szczegóły: Wykaz robót wymiana drzwi zewnetrznych i okien

Termin składania ofert 02.08.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły: Roboty dekarskie – specyfikacja zbiorowa

                   Roboty dekarskie ul. Cieszyńska 7

                   Roboty dekarskie ul. Reymonta 61

Termin składania ofert 30.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wymiana okien i drzwi

Szczegóły: Wykaz robót wymiana okien i drzwi

Termin składania ofert 28.07.2021r. godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły: Specyfikacja warunków zamówienia. modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 02.08.2021r. godz. 12.30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Roboty dla ZGM dotyczą:

Wyniesienie układów pomiarowych energii
elektrycznej w lokalach administrowanych przez ZGM w Otwocku

Szczegóły: Wykaz robót wyniesienie układów pomiarowych energii elektrycznej w lokalach administrowanych przez ZGM Otwock

Termin składania ofert 26.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Wierchowa ,Zaciszna

Termin składania ofert 23.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Cieszyńska 7

Termin składania ofert 23.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

Roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Reymonta 61

Termin składania ofert 23.07.2021r. godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły: Specyfikacja warunków zamówienia modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 29.07.2021r. godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły: Wymiana drzwi zewnętrznych Czarnieckiego 3

Termin składania ofert 19.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Cieszyńska

Termin składania ofert 19.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Wierchowa Niemcewicza

Termin składania ofert 19.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekasrskie Reymonta 61

Termin składania ofert 19.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

wymiana drzwi zewnętrznych

Szczegóły: Wykaz robót wymiana drzwi zewnętrznych Czarnieckiego 3_5

Termin składania ofert 09.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Wierchowa, Niemcewicza, Zaciszna, Kubusia Puchatka, Mickiewicza, Pusta, Piłsudskiego, Warszawska, Gliniecka

Termin składania ofert 09.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

wykonanie nowego ujęcia wody, remont balkonu

Szczegóły: Wykaz robót wykonanie nowego ujęcia wody, remont balkonu

Termin składania ofert 09.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Reymonta 61

Termin składania ofert 09.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Cieszyńska 7

Termin składania ofert 09.07.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót roboty dekarskie Wierchowa

Termin składania ofert 21.06.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

remont balkonu

Szczegóły: Wykaz robót remont balkonu

Termin składania ofert 18.06.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

wykonanie nowego ujęcia wody

Szczegóły: Wykaz robót wykonanie nowego ujęcia wody Moniuszki 20

Termin składania ofert 18.06.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: Wykaz robót Cieszyńska

Termin składania ofert 21.06.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty ogólnobudowlane

Szczegóły: Wykaz robót_Wierchowa

Termin składania ofert 14.06.2021r. godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły: Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 22.06.2021r. godz. 12.00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły:  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty ogólnobudowlane

Szczegóły: Wykaz robót roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert 01.06.2021r. godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły: Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 26.05.2021r. godz. 12.00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły:  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty modernizacja lokali

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty ogólnobudowlane

Szczegóły: roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert 07.05.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

roboty dekarskie

Szczegóły: roboty dekarskie

Termin składania ofert 07.05.2021r. godz. 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty roboty dekarskie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty roboty dekarskie

Roboty dla ZGM dotyczą:

wymiana drzwi

Szczegóły: wymiana drzwi

Termin składania ofert 07.05.2021r. godz. 14.00

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wymiana stolarki drzwiowej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wymiana stalarki drzwiowej

Roboty dla ZGM dotyczą:

wymiana stolarki okiennej

Szczegóły: wymiana stolarki okiennej

Termin składania ofert 07.05.2021r. godz. 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wymiana stolarki okiennej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wymiana stalarki okiennej

Roboty dla ZGM dotyczą:

ocieplenie elewacji

Szczegóły: wykaz robót ocieplenie elewacji Zaciszna 28a

Termin składania ofert 04.05.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

czyszczenie dołów kloacznych

Szczegóły: wykaz robót oczyszczenie dołów kloacznych

Termin składania ofert 04.05.2021r. godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Szczegóły: Modrnizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM

Termin składania ofert 07.05.20201r. godz. 12.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

ocieplenie elewacji

Szczegóły: ocieplenie elewacji Zaciszna 28a

Termin składania ofert 26.04.2021r. godz. 14.00

Roboty dla ZGM dotyczą:

czyszczenie dołów kloacznych

Szczegóły: czyszczenie dołów kloacznych

Termin składania ofert 26.04.2021r. godz. 14.00

Informacja o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych

Szczegóły: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup maszyn i urządzeń mechanicznych

Zapytanie ofertowe: 

zakup wraz z dostawą nowych kosiarek spalinowych i zagęszczarki jedniokierunowej.

Szczegóły: zapytanie ofertowe kosiarka spalinowa 3 szt i zagęszczarka jednokierunkowa

Termin składania ofert 20.04.2021r. godz. 14.00

Zapytanie ofertowe: 

zakup wraz z dostawą używanego samochodu  dostawczego do utrzymywania czystości terenów zielonych.

Szczegóły: zapytanie ofertowe pojazd używany dostawczy, rok produkcji od 2005 do 2012 roku

Termin składania ofert 20.04.2021r. godz. 14.00

Informacja o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych oraz dwóch sztuk używanych traktorków służących do utrzymania czystości terenów zielonych

Szczegóły: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośnych kontenerów socjalnych wraz wyposażeniem 

Szczegóły: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty kontenery

Zapytanie ofertowe: 

zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych oraz dwóch sztuk używanych traktorków służących do otrzymania czystości terenów zielonych

Szczegóły: zapytanie ofertowe zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urzadzeń mechanicznych oraz dwóch sztuk używanych traktorków

Termin składania ofert 30.03.2021r. godz. 14.00

Zapytanie ofertowe: 

zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych do utrzymania czystości terenów zielonych

Szczegóły: zapytanie ofertowe – zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych do utrzymania czystości terenów zielonych

Termin składania ofert 30.03.2021r. godz. 14.00

Postępowanie o udzielenie zamówienia: 

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z usuwaniem awarii instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, ujęć wody, pomp ręcznych i hydroforów na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Szczegóły: Identyfikator postepowania (mini portal) BZP 510424255N2021

Zapytanie ofertowe:  zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych

Szczegóły: zapytanie ofertowe zakup wraz z dostawą nowych maszyn i urządzeń mechanicznych

Termin składania ofert 30.03.2021r. godz. 14.00

Zapytanie ofertowe:  przenośne kontenery socjalne wraz z wyposażeniem

Szczegóły: Zapytanie ofertowe przenośne kontenery wraz z wyposażeniem

Termin składania ofert 29.03.2021r. godz. 14.00

Informacja o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Roboty dla ZGM dotyczą: przemurowania komina

Szczegóły: Oferta przemurowanie komina

Termin składania ofert 25.03.2021r. godz. 12.00

Zaproszenie na składanie ofert na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

Szczegóły: Zapytanie ofertowe 

                     Harmonogram

 

Termin składania ofert 19.03.2021r godz: 14;30

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup maszyn i urządzeń mechanicznych oraz 2 szt. używanych traktorków i  1 szt. używanego samochodu dostawczego służących do utrzymywania terenów zielonych” 

Unieważnienie postępowania

Roboty dla ZGM dotyczą: roboty dekarskie przy ul. Zaciszna 24

Szczegóły: roboty dekarskie

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 08.03.2021r godz: 14;00

Roboty dla ZGM dotyczą: roboty dekarskie przy ul. Zaciszna 24

Szczegóły: Roboty dekarskie

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 04.01.2021r godz: 12;00

Informacja o wyniku konkursu ofert na wynajem garaży usytuowanych w budynku przy ul. Zacisznej 10A w Otwocku.

Szczegóły:

Informacja o wyniku_garaż nr 3

Roboty dla ZGM dotyczą: roboty dekarskie przy ul. Słowicza 15

Szczegóły: Wykaz Robót_Słoneczna 15

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 14.12.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: roboty dekarskie nad lokalami 7 i 9 przy ul. Niemcewicza 2.

Szczegóły: Wykaz Robót_Niemcewicza 2

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 14.12.2020r godz: 12;00

Konkurs ofert nr 4/2020 na wynajem garaży                                    przy ul. Zacisznej 10A

Szczegóły: Konkurs ofert na wynajem garaży

 

Termin składania ofert 17.12.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany drzwi zewnętrznych.

Wykaz Robót_Fredry 18

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 04.12.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany części podłogi oraz prac malarskich.

Wykaz Robót_Słoneczna 11

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 04.12.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany instalacji elektrycznej.

Wykaz robót 24.11.2020

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 27.11.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany opraw żarowych na oprawy plafonowe LED-18 w piwnicy budynku.

Wykaz Robót 23.11.2020

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 27.11.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany stolarki okiennej.

Wykaz Robót 18.11.20 stolarka okienna

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 23.11.2020r godz: 14;00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert dotyczącej wykonania wraz z dostawą i montażem kompleksów kompletnych drewnianych komórek lokatorskich

Informacja o wyniku najkorzystniejszej oferty_komórki lokatorskie

Roboty dla ZGM dotyczą: Roboty dekarskie. 

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 17.11.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany tynku na suficie

Wymiana tynku na suficie w lok. 2

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 16.11.2020r godz: 12;00

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany instalacji elektrycznej

WYKAZ ROBÓT

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 13.11.2020r godz: 13;00

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wraz z dostawą i montażem kompleksów kompletnych drewnianych komórek lokatorskich.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wraz z dostawą i montażem kompleksów kompletnych drewnianych komórek lokatorskich

Roboty dla ZGM dotyczą: modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz Robót 02.11.2020.2

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 05.11.2020r godz: 14;00

Roboty dla ZGM dotyczą: modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz Robót 02.11.2020

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 05.11.2020r godz: 14;00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie ZGM w Otwocku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Zapytanie ofertowe  –  wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie ZGM w Otwocku.

Zapytanie_ofertowe__roczne_przeglady_stanu_tevchnicznego_obiektow_budowlanych

Oferta_Zalacznik_nr_1

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na: wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych będących w zasobie ZGM

Informacja o przedłużeniu składania ofert_przeglądy techniczne budynków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  na wykonanie wraz dostawą 30 kompletnych drewnianych komórek lokatorskich z możliwością ich modułowego zestawienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert ( 30 szt komórek lokatorskich )

Wynik konkursu ofert na wynajem garaży usytuowanych w budynku przy ul. Zacisznej 10A w Otwocku.

Informacja o wyniku konkursu ofert na garaż nr 3_2020

Zapytanie ofertowe  –  wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie ZGM w Otwocku.

Zapytanie_ofertowe__roczne_przeglady_stanu_tevchnicznego_obiektow_budowlanych

Oferta_Zalacznik_nr_1

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz_Robot_20.10.2020.4

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 29.10.2020r godz: 14;00

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz_robot_20.10.2020.3

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 29.10.2020r godz: 14;00

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz_Robot_20.10.2020.2

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 29.10.2020r godz: 14;00

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz_Robót_20.10.2020.1

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 29.10.2020r godz: 14;00

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany drzwi w lokalu nr 6.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 19.10.2020r godz: 12;00

Informacja o wyniku konkursu ofert na wynajem garaży nr 2_20020

Informacja o wyniku konkursu ofert na wynajem garaży nr 2_20020

Konkurs ofert na wynajem garażu przy ul. Zacisznej 10A nr 3/2020

Konkurs ofert na wynajem garaży nr 3_2020

Termin składania ofert 15.10.2020r godz 12:00

Roboty dla ZGM dotyczą; wykonania oświetlenia zewnętrznego oraz klatki schodowej.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 12.10.2020r godz: 12;00

Konkurs ofert na wynajem garażu przy ul. Zacisznej 10A

Konkurs ofert na wynajem garaży nr 2_2020

Termin składania ofert 08.10.2020r godz 12:00

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wraz z dostawą 30 szt. kompletnych drewnianych komórek lokatorskich z możliwością modułowego ich zestawienia dla budynków będących w zasobie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku.

Zapytanie ofertowe_ wykonanie drewnianych komórek lokatorskich

Termin składania ofert 13.10.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; robót dekarskich.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 09.10.2020r godz 12:00

Wynik konkursu ofert na wynajem garaży usytuowanych w budynku przy ul. Zacisznej 10A.

 

Informacja o wyniku konkursu ofert na wynajem garażyy nr 1_2020 usytyowanych w budynku przy ul. Zacisznej 10A w Otwocku

Roboty dla ZGM dotyczą; przygotowania lokalu nr 5 do zasiedlenia.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 09.10.2020r godz 12:00

Roboty dla ZGM dotyczą; roboty dekarskie.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 02.10.2020r godz 14:00

Konkurs ofert na wynajem garażu przy ul. Zacisznej 10A

Konkurs_garaże_Zaciszna10A

Termin składania ofert 30.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany okien i drzwi.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 25.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; ocieplenie elewacji.

Zaproszenie do składania ofert na ocieplenie elewacji budynku administrowanego przez ZGM

Termin składania ofert 25.09.2020r godz 12:00

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany okien i drzwi.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 21.09.2020r godz 14:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Roboty dla ZGM dotyczą; roboty dekarskie.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 11.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiana instalaci elektrycznej.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 11.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą wykonanie włazów na strych . 

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 09.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; renowacja zadaszenia.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 09.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; wstawienie wkładu kominowego.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 09.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; roboty dekarskie.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 09.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; roboty dekarskie.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 03.09.2020r godz 14:00

Roboty dla ZGM dotyczą; roboty dekarskie.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 28.08.2020 (do godziny 10.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; ocieplenie elewacji.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 28.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; obsadzenie nasady kominowej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 14.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; czyszczenia i regulacji rynien.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 14.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; roboty dekarskie.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 14.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany wzmacniacza sygnału TV wraz z uruchomieniem i regulacją sygnału.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 07.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; renowacji zadaszenia nad wejściem do budynku.

WYKAZ ROBÓT

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 07.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 04.08.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 24.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 24.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 20.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; robót dekarskich

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 17.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 20.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; renowacji daszku nad wejściem do budynku

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 20.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 10.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; demontażu wraz z montażem klawiatury domofonu oraz jej naprawy w serwisie.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 07.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokalu.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 10.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiana drzwiczek (wyczystki kominiarskie)

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 06.07.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 29.06.2020 (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany drzwiczek ( wyczystki kominiarskie).

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 18.06.2020r.  (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

Wykaz Robót – modernizacja lokalu_Karczewska 12A_5

Wykaz Robót_modernizacja lokalu_Narutowicza 51_6

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 18.06.2020r.  (do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wykonania oświetlenia zewnętrznego oraz klatki schodowej.

Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 08.06.2020r.  (poniedziałek do godziny 12.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; modernizacji lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.

1.  Wykaz Robót

2.  Wykaz Robót

3.  Wykaz Robót

4.  Wykaz Robót

5.  Wykaz Robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 08.06.2020r.  (poniedziałek do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; robót dekarsko kominiarskich oraz wykonania włazów na strych.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 02.06.2020r.  (wtorek do godziny 12.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; wymiany stolarki okiennej.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

Termin składania ofert 01.06.2020r.  (poniedziałek do godziny 14.00)

Roboty dla ZGM dotyczą; naprawy podjazdu dla inwalidów, robót dekarsko kominiarskich oraz wykonania włazów na strych.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-05-26
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą; robót blacharsko dekarskich.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-05-19
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą; naprawy podjazdu dla inwalidów oraz robót kominiarskich.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-05-13
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: montażu siłownika ze sterowaniem do drzwi wejściowych do klatki schodowej.

Wykaz robót

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-05-07
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: wykonania oświetlenia

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-24
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany okien w pomieszczeniach piwnicy

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-24
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: robót kominiarskich i dekarskich

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-20
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: remontu kominów

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-20
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: naprawy tynku na gzymsie i ściany elewacyjnej oraz remontu daszku nad wejściem

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-20
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: remontu klatki schodowej

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-20
sporządzone przez Blanka Miecznikowska

Roboty dla ZGM dotyczą: wymiany okien

Wykaz robót 20.04.pdf

Sposób przygotowania propozycji cenowej 2020r.pdf

Formularz propozycji cenowej.pdf

data wytworzenia 2020-04-20
sporządzone przez Blanka Miecznikowska